Sterktes van leerkrachten boven water

De voorbije weken werd het onderwijs serieus door elkaar geschud. Op afstand lesgeven en zorgen voor leerlingen, voor velen een bijzonder grote uitdaging. Nooit eerder werd dit gevraagd aan leerkrachten, niet enkel in Vlaanderen, zelfs wereldwijd. Deze periode gaat ongetwijfeld impact hebben op de toekomst van het onderwijs en iedereen betrokken.

Maar wat een mooie dingen hoorde ik al. Leerkrachten die zichzelf verbazen, die snel schakelen, in team mooie kansen uitrollen, betrokken blijven, leerlingen missen, drijfveren om voor de job te blijven kiezen uitspreken, successen delen en moeilijkheden benoemen,…

Worden op deze manier de sterktes van leerkrachten zichtbaar?
Zonder talententest?

Leerkrachten leren in coronatijd veel over hun persoonlijke voorkeuren. Ze verfijnen hun eigen professionaliteit door in de mallemolen van een schooljaar verplicht stil(ler) te vallen. Doorgaan met het lesgeven zoals op school lukt niet en het maken van duurzame keuzes is nodig.  En dan komen talenten op de voorgrond. Zij worden zichtbaar en vooral inzetbaar.

Wat denk je?Sterktes van leerkrachten

  • Waar ben jij als leerkracht sterk in?
  • Welke taken vragen weinig energie en doe je met plezier?
  • Waarvoor vragen collega’s jouw hulp?
  • Wat benoemen leerlingen als positief aan je aanpak?
  • Wat hoor je van ouders?
  • Met welke taken ben je bezig als de tijd voorbij vliegt?

Zelf merk ik dat ik ook nu weer snel inzet op mijn kwaliteiten en me vlot laat bijstaan door anderen voor mijn uitdagingen. Ik coördineer de vakwerkgroep met alle plezier en probeer het overzicht van het pre-teachen te bewaren en vorm te geven. Mijn helicopterview maakt dit mogelijk. De details en praktische elementen laat ik aan collega’s over die dat op hun sokken doen.

Het verbinden met anderen gaat me ook nu goed af. Ik probeer mijn leerlingen te bereiken met persoonlijke berichtjes, ga zo zorgvuldig mogelijk om met bekommernissen van ouders en zet in op fijn samenwerken met directie en collega’s. Met de grote hoeveelheid schermtijd heb ik het als extravert dan ook lastig. Ik zie anderen hier sterker mee omgaan.

Ik nodig je als collega uit om terug te blikken op de voorbije lesweken en enkele sterktes te benoemen. Welke talenten werden nu erg zichtbaar?

Ik wens jullie veel veerkracht in je kot.

En durf je kwaliteiten voluit in te zetten voor jezelf, je leerlingen en collega’s.

Liefs

Annick

www.talentontwikkelleraar.be
annick.jehaes@talentontwikkelleraar.be