Loading...
Vorming 2021-11-09T10:16:14+01:00

Je impact als leerkracht vergroten

Een key-note, vorming of workshop Je impact als leerkracht vergroten sluit aan bij het boekproject van co-auteur Liesbet Moortgat en Annick. De thema’s die aan bod (kunnen)komen zijn:

 • Echt zijn (IK)
 • Samen werken (WIJ)
 • Mee doen (HET)

Met je schoolteam heb je deze mogelijkheden:

 • Eén inspiratiemoment of een meerdaags traject
 • Voor je volledige team of een groep geïnteresseerden
 • Op je eigen school of online via Zoom

Annick rolde deze trainingen meermaals in scholen(-groepen) uit sinds het verschijnen van Je impact als leerkracht vergroten in november 2020. De rode draad doorheen alle sessies is dezelfde, maar een vorming of traject op maat ontstaat al snel na een intake en het meenemen van verhalen uit jullie schoolteam.

 • Zou dit thema passen op jouw school? In je kernteam?
 • Kies je voor het welbevinden van je teamleden bij een vormingsactiviteit?
 • Bied je een waarderende spiegel aan je leerkrachten?
 • Bekijk je het samenwerken en de verschillende ingenomen rollen op school?
 • Leg je de focus in het professionaliseren op de eigen aanpak van de schoolopdrachten?

Contacteer Annick voor een passend aanbod op maat en een bijhorende offerte.

Veerkrachtig voor de klas

Bij het boek Veerkrachtig voor de klas biedt Annick diverse professionaliseringsactiviteiten aan. De thema’s die aan bod (kunnen) komen zijn in een key-note, workshop of traject op maat:

 • Een (loop)baan in het onderwijs (CONTEXT)
 • Leerkracht in beeld (ZELFREFLECTIE)
 • Stappen naar meer veerkracht (OPLOSSINGSGERICHT WERKEN)

Wat past er best in jouw team?

 • Eén inspiratiemoment of een meerdaags traject
 • Voor je volledige team of een groep geïnteresseerden
 • Op je eigen school of online via Zoom

Annick rolde deze trainingen de voorbije schooljaren meermaals in scholen(groepen) uit.

 • Zou dit thema passen op jouw school? In je kernteam?
 • Kies je voor het welbevinden van je teamleden bij een vormingsactiviteit?
 • Bied je een kader aan om waarderend naar alle jobselementen te kijken?
 • Geef je ruimte om de specifieke werkcontext van het onderwijs te overlopen?
 • Laat je je medewerkers kennis maken met zelfreflectie en de voordelen ervan?
 • Toon je het oplossingsgericht werken als mogelijke aanpak?
 • Vergroot je de zelfredzaamheid van en binnen je schoolteam?

Contacteer Annick voor een passend aanbod op maat en een bijhorende offerte.

Mijn Werkbalans

Mijn werkbalans is een sterk visuele tool om al je jobelementen te overlopen. Co-auteur Karen Van den Broeck en Annick geven beiden sessies bij het gebruik van deze werkvorm en de opvolging van een (functionerings-)gesprek hierbij. De deelnemers van deze sessies zijn vaak de leidinggevenden of de gesprekspartners binnen HR. Maar ook medewerkers en ondernemers die hun eigen balans graag grondig vastpakken sluiten aan. Te verwachten is steeds:

 • De achtergrond bij Mijn Werkbalans, het stressmodel van Karasek
 • Een leidraad met de verschillende mogelijkheden van het werkbord
 • Extra input bij elk jobelement (elk kaartje), specifieke kaders en tips

Deze training kan op je school of in je bedrijf aangeboden worden, of past in een digitaal aanbod.
De aankoop van de tool kan mee opgenomen worden in het pakket op maat van jullie vraag.

Karen en Annick gaven deze training sinds het verschijnen van de tool al in erg diverse contexten.
Contacteer Annick voor een passend aanbod op maat en een bijhorende offerte.

Er zijn bovendien nog boeiende plannen voor deze tool.
Houd zeker de nieuwspagina op deze site in de gaten.