Je impact als leerkracht vergroten

Samen met Liesbet Moortgat schreef Annick Je impact als leerkracht vergroten – Hoe je in onderwijs authentiek het verschil maakt. Het boek verscheen in oktober 2020 bij uitgeverij Pelckmans.

Op welk moment kreeg jij ‘goesting’ om voor de klas te gaan staan? Vanuit welke drijfveren koos jij voor ‘het onderwijs’? En hoe probeer jij dag in dag uit het verschil te maken? We willen met dit boek je dagelijkse inspanningen als onderwijsprofessional erkennen, je tonen hoeveel impact je nu al hebt en je inspireren om je motivatie en werkplezier te behouden of meer nog, te versterken.

 Je impact als leerkracht vergroten leert je hoe die inspanningen een maximaal resultaat kunnen opleveren. Hoe je een blijvende impact hebt en hoe je  echt het verschil maakt (voor een leerling). Aan de hand van drie ankerpunten – authenticiteit, samenwerking en participatie – loodsen Liesbet en ik je doorheen deze praktijkgerichte gids. Stapsgewijs leer je je daadkracht versterken en zie je je motivatie om les te geven toenemen.

De theoretische inzichten in het boek worden naar jouw specifieke schoolomgeving en lespraktijk vertaald. Persoonlijke getuigenissen van leerkrachten met zeer uiteenlopende achtergronden en opdrachten, laten een beklijvende indruk achter en tonen de sterke voeling van dit boek met wat leeft binnen het hedendaagse onderwijs. Je impact als leerkracht vergroten richt zich zowel tot ervaren leerkrachten met veel onderwijsjaren op de teller als studenten in de lerarenopleiding en mensen die nog maar net voor de klas staan.

Uitgegeven bij Pelckmans Pro aan 32 euro
ISBN 978-94-6337-225-1

Veerkrachtig voor de klas uitgeverij Politeia
Veerkrachtig voor de klas uitgeverij Politeia

Veerkrachtig voor de klas

Bij uitgeverij Politeia gaf Annick het toolboek Veerkrachtig voor de klas uit. De inzichten uit individuele coaching en vormingen rond het thema vormden de basis. Dit boek zet je als leerkracht aan tot zelfreflectie om veerkrachtig(er) voor de klas te staan. De verschillende facetten van het leerkrachtenbestaan worden overlopen en belemmeringen op een oplossingsgerichte wijze aangepakt. Iedereen kan immers zijn eigen veerkracht vergroten.

Veerkrachtig voor de klas nodigt leerkrachten uit om hun loopbaan in het onderwijs waarderend in kaart te brengen. Door te reflecteren over de verschillende lagen van hun persoonlijkheid kunnen leerkrachten benoemen hoe zij functioneren en wat zij wensen voor hun toekomst in het onderwijs. Leerkrachten worden uitgenodigd om met een persoonlijk stappenplan en concrete acties te werken aan meer veerkracht.

Uitgegeven bij Uitgeverij Politeia aan 35 euro
ISBN 978-2-509-03143-3

Veerkrachtig voor de klas uitgeverij Politeia

Ook de vertaling naar het Frans, La Résilience en classe, vind je bij Uitgeverij Politeia aan 39 euro.
ISBN 978-2-509-03296-6

Mijn Werkbalans

Mijn Werkbalans ontwikkelde Annick samen met Karen Van den Broeck. De tool bestaat uit een werkbord en 21 verschillende kaarten met stellingen om een duidelijk beeld te krijgen van je huidige werksituatie. Welke elementen waardeer je als positief en welke als negatief? Het werkbord zal je helpen om de stap te maken van inzicht naar actie.

Mijn Werkbalans bereidt je voor op gesprekken met je leidinggevende(n) of je team. Je kan hier zelf mee aan de slag of je kan dit doen samen met je coach, HR-medewerker, vertrouwenspersoon, preventieadviseur psychosociale aspecten, collega’s en/of leidinggevenden.

Deze tool helpt om je gedachten te ordenen en een totaalbeeld te krijgen over je huidige werksituatie. Met die informatie kan je dan doelgericht aan de slag. Mijn Werkbalans is eenvoudig in gebruik en het toont je als medewerker thema’s om een genuanceerd beeld te krijgen van je huidige werksituatie. Je ontdekt dat je job geen zwart-wit verhaal is. Het gaat hierbij niet om een negatief verhaal van alles wat er fout gaat, ook de positieve zaken zijn zichtbaar. De focus ligt op het waarderen van wat er nog wel goed gaat, zodat je energie krijgt om zelf aan de slag te gaan met de minder goede zaken.

Mijn Werkbalans gebruik je ook in opleidingen, trainingen en besprekingen omtrent het voorkomen van en omgaan met signalen van stress en burn-out. Ook leidinggevenden kunnen met het werkbord aan de slag gaan in gesprekken met hun medewerkers, om de veerkracht te verhogen en het functioneren te bespreken.

Uitgegeven bij Garant Uitgevers aan 35,50 euro
ISBN 978-90-441-3551-0

Mijn Werkbalans uitgeverij Garant

Ook de Franse vertaling van deze tool, Mon bilan professionnel, vind je nu bij Uitgeverij Garant aan 35,50 euro.
ISBN 978-90-441-3915-0

Mon Bilan Professionnel

Portfolio

Je vindt hier enkele tools waarmee je zelf aan de slag kan. Deze lijst met werkvormen wordt geregeld aangevuld of aangepast. Methodieken geïnspireerd op het portfolio van Annick krijgen hier ook een plek.
Feedback bij deze opdrachten is dan ook zeer welkom.

  • In welke context gebruik je de tool? Waar zet je deze in?
  • Wat leverde je deze op? Wat blijft best behouden?
  • Welke aanpassing zou een meerwaarde betekenen voor jou? Wat stel je voor?