Ik nam bij de schoolstart het boek Meester in lesgeven van Jan Royackers erbij. Ik kocht het werk voor de zomer, maar het bleef even op de ‘to read’ stapel liggen. Bewust hoor, ik koos ervoor om deze zomer even goed los te koppelen van mijn werkplekken in het onderwijs en mijn batterijen duurzaam op te laden. Als ik in het werkveld meegeef dat oplaadpunten doorheen een werkjaar zeer nodig zijn in het vergroten van onze veerkracht op school, dan heb ik dat zelf uiteraard ook te doen. (Maar even eerlijk, het was voor mij ook lang geleden, die stevige rustpauze.)

Meester in lesgeven dus.
Ik kon de vier verschillende omschreven componenten van het meesterschap appreciëren en ook de opbouw van het boek paste prima. Royackers start met het zelfbewust meesterschap en dat deel van het boek past perfect onder de blauwdruk van mijn werk op scholen. Zo pleit hij doorheen de pagina’s voor zelfreflectie en het begrijpen van je eigen voorkeuren, drijfveren, waarden, competenties, … als onderwijsprofessional. De spiegel die je jezelf voorhoudt, biedt de nodige duidelijkheid over je aanpak in de klas en in plaats in je schoolteam. Het ijsbergmodel vult de auteur aan met de schoolcontext waarin veel elementen zitten die ook een invloed uitoefenen op de concrete klaspraktijk van de lezer.

Het eerste deel van het boek rondt af met een 9-tal tips die ik allen onderschrijf.

Mijn favorieten vandaag?

Verdiep jezelf
Neem over elk van de onderdelen van meesterschap regelmatig een boek ter hand. Miezerig weer, theetje erbij… leef je helemaal uit en dompel je onder in nieuwe inzichten en wijsheden.

Wees vooral ook niet-leerkracht
Maak in je weekplanning ook ruimte voor kwaliteitsvolle tijd die je jezelf kunt gunnen.

Tijd nemen om ook niet-leerkracht te zijn, versterkt absoluut je impact op school.
Schoolteams waar ik al te gast was, collega’s met wie ik individueel aan de slag ging en lezers van mijn materiaal, zullen heel wat elementen herkennen doorheen de eerste 53 pagina’s.

In deel twee, over component pedagogisch meesterschap, bundelt de auteur waardevolle kennis over de identiteit van kinderen en jongeren, de werking van hersenen en het ontwikkelen van de cruciale executieve functies, achtergrond bij leerprocessen en inzichten uit de motivatieleer. Opnieuw heel wat duidelijke en herkenbare kaders die uitnodigen tot het verdiepen in de aangeboorde thema’s. (De vele referenties maken dat trouwens eenvoudig.)

Didactisch meesterschap krijgt alle aandacht in het derde en meest uitgebreide boekdeel. Opnieuw een erg uitgeb

meester in lesgeven

reide tool-kit met erin de fases in het leerproces, differentiatie en de didactische cyclus met concrete tips bij elke stap: bij het uitspreken van doelen en verwachtingen, het activeren van de voorkennis van jongeren, het aanbrengen van nieuwe leerstof, het samen inoefenen, het zelfstandig werken in de klas, het evalueren en het aanleveren van goede feedback.

De vierde component komt niet aan bod in dit boek. Voor vakinhoudelijk meesterschap heb je als leerkracht voldoende bronnen om blijvend in te zetten op levenslang leren. De begeesterde leerkracht enthousiasmeert en inspireert door de liefde voor zijn of haar vak.

De kaders in het boek worden visueel versterkt door afbeeldingen. Kaders met erin reflectievragen zetten je als lezer meteen aan het werk door te polsen naar de vertaalslag naar je eigen onderwijspraktijk. En ook dat is een meerwaarde. (De matrices op het einde van elk hoofdstuk heb ik wat aan mezelf voorbij laten gaan. Je krijgt in die overzichten de kans om je eigen meesterschap per component in te schalen van ontluikend meesterschap tot expert-meesterschap.)

Samengevat, op je eigen tempo doorheen de gebundelde inzichten gaan en deze (nog eens) oppakken bij het reflecteren over je eigen aanpak, maakt van dit boek niet alleen een uitgebreid overzichtswerk maar ook een persoonlijk werk-boek.

Interesse in dit boek? Je vindt het bij de uitgeverij hier.