Tussen Werelddierendag en Werelddag van de glimlach, staat men op 5 oktober stil bij een grote groep onderwijsprofessionals op de Dag van de Leerkracht. Heel wat Vlaamse lerarenkamers worden opgesmukt met posters en/of met wat lekkers. Klasse brengt hulde en een ludiek actie. Leerkrachten delen op social media dat ze (nog) steeds bezieling hebben voor hun job en de lerenden aan hen toevertrouwd.

Lesgeven in de erg diverse contexten die ons onderwijs rijk is, biedt kansen. Als leerkracht leer je elke dag en mag je iets betekenen in je klaslokaal en in je schoolteam. Je hebt impact en hetgeen je doet, doet ertoe. Er zijn veel energiebronnen te vinden in de processen die zich elke dag uitvouwen op school. Blijvende indrukken ontstaan en verbinding is de nodige lijm om in vertrouwen samen te werken met je kleuters, leerlingen, studenten, collega’s, directieleden, ouders, externen,…

Uiteraard worden leerkrachten ook uitgedaagd en hebben ze, net als in andere beroepsgroepen, ook energielekken doorheen een lesweek. Deze kunnen benoemen en begrijpen waarom ze je als leerkracht uit balans brengen is een eerste stap in het vergroten van je impact, het vergroten van je veerkracht.

*Laat je ondersteunen bij je schooltaken, investeer in zelfzorg, neem je drijfveren om te kiezen voor je job er nog eens bij, heb een warm gesprek, ga bewegen, durf al eens relativeren, verzorg je nachtrust, reflecteer over je eigen functioneren, maak eens je (werk)balans op, ga dansen, zucht eens diep, zet in op je eigen leiderschap, geef grenzen aan, exploreer nieuwe mogelijkheden, ga (opnieuw) studeren, lach hard en vaak, kies voor vriendschap, zet meldingen van je leerplatform af, deel je zorgen over je leerlingen, zoek mee naar oplossingen, benoem wat al goed loopt, leer een instrument bespelen, trek er op uit, kleur eens (wat vaker) buiten de lijntjes, lees een boek ;), …

*Kies gerust één of meerdere tips. Zet zo een volgende, kleine stap in het vergroten van je veerkracht.

Ik wens aan al mijn bevlogen collega’s een fijne Dag van de Leerkracht!

Liefs
Annick