In de aanloop naar het nieuwe werkjaar 2021-2022 beweegt er heel wat:
klaslokalen worden klaargemaakt, leerlingen in groepen verdeeld, schoolopdrachten samengesteld, lessenroosters in elkaar gepuzzeld, lerarenkamers gepoetst, overlegmomenten ingeroosterd, beleidsafspraken gemaakt, nieuwe leerkrachten rondgeleid, administratie uitgerold, ouders gerustgesteld, netwerken aangesproken, lesmateriaal voorbereid, startdagen afgewerkt, corona-maatregelen uitgeschreven, …

En in dit alles zoeken heel wat directieteams naar (nieuwe) gedreven leerkrachten om op 1 september te starten. Social media staat vol met oproepen om collega’s te vinden en vacatures op diverse websites wachten al dagen op een antwoord. In de media lezen we de noodkreet vanuit de koepels en lerarenopleiders spreken hun bezorgdheden uit wanneer ze oud-studenten elders zien solliciteren. Het zal geen makkelijke opdracht worden.

Dus… Scholen zoeken leerkrachten.

Maar… wat zoeken leerkrachten? 
werkzekerheid en uitdaging
duidelijkheid en flexibiliteit
rust en levendigheid
kansen en kaders
vertrouwen en coaching
versoepeling en verstrenging
samenwerking en autonomie

Even divers als de leden van schoolteams zijn ook de verwachtingen bij de start van dit schooljaar. De onrust die er bij elke schoolstart is, zit er dit jaar niet minder op, integendeel. De lading die ligt op de laatste dagen van augustus, wordt gedeeld door velen. Het aftellen naar het nieuw werkjaar loopt.

Ik mocht deze zomer heel wat leerkrachten ont-moeten in informele babbels of een coachingstraject. (H)eerlijk om de authentieke verhalen te beluisteren en samen concrete stappen uit te zetten in de aanloop naar volgende week woensdag. Straffe collega’s die (zeker na de voorbije (covid-)schooljaren) hun loopbaan tegen het licht durven houden en krachtig bijsturen.

Door deze keuzes, zoeken enkele directies nu leerkrachten.

En zoeken heel wat leerkrachten nu…*

Aan alle leerkrachten (in en buiten het onderwijs), maak er een bijzonder jaar van. Durf inzetten op hetgeen past bij jou, je (school)team en je (school)taken.

En misschien tot ergens onderweg in 2021-2022.

Liefs
Annick