De laatste maand? Ja, als leerkracht is juni de laatste maand van het werkjaar. De maand waarin we nog enkele weken met ‘onze’ leerlingengroepen aan de slag gaan, de nodige leerstof samen afronden, de laatste toetsmomenten afspreken en de afgelegde testen bespreken, feedback geven om mee te nemen naar het volgend schooljaar, met de vakcollega’s representatieve examenvragen uitschrijven, administratie afwerken, notities van leerlingen verzamelen, de laatste punten ingeven en aanmoedigende rapport-commentaren uitschrijven,… En ondertussen worden er al heel wat acties uitgezet voor 2018-2019.

Over precies 1 maand laten we de bijzondere jongens en meisjes los waarmee we 10 maanden meestapten in een boeiend leerproces. Ontwikkelen op school, met leerkrachten en klasgenoten, met vallen en opstaan, aftasten en vinden, humor en frustraties, vriendschap en verdriet, verliefdheid en liefdesverdriet, met overschatten en nooit genoeg zijn, met delen en verborgen houden, met enthousiasme en geslotenheid, met vertrouwen en conflicten en… respect.

Schrijf ik deze opsommingen uit om aan te tonen hoe zwaar het vak is? Absoluut… niet. Het onderwijs is een heerlijke context om in te werken met veel mooie kansen. Maar er zijn, net zoals in andere sectoren, ook heel wat belemmeringen.

Deze laatste maand toont wel opnieuw hoe divers de taakinhouden van een leerkracht zijn. De vakinhoudelijke expert die enkel doceerde en veel aanzien had, is al lang niet meer. En uiteraard weet ik dit. Net zoals alle gedreven collega’s die elke dag zeer uiteenlopende competenties en talenten inzetten in de (deze week veel te warme) klaslokalen.

Heel wat taken worden dan ook uitgevoerd met de vingers in de neus omdat ze passen bij wie we zijn als persoon en als leerkracht. Ook al kosten deze opdrachten veel tijd, overleg of inspanning, de tijd vliegt als we ermee bezig zijn. Batterijen laden op.

En dan zijn er ook de andere taken…

Je jobinhoud mogen uitvoeren op een authentieke manier, met tools en werkvormen die passen bij je uitzonderlijke profiel, je eigen professionaliteit mogen ontwikkelen en inzetten, vertrouwen en steun krijgen in je team en van je leidinggevende en taken in teams creatief durven verdelen zijn acties die ik zeer waardevol vind en zal blijven uitspreken.

In het onderwijs doen we de dingen die er echt toe doen voor onze leerlingen. Laat hen gerust leren van diverse leerkrachten met verschillende aanpakken.

Toch nog een maandje…

 

(De beelden bij dit artikel werden gepubliceerd in mijn boek Veerkrachtig voor de klas bij uitgeverij Politeia en werden vorm gegeven door Stephanie Jacobs.)