Leerkrachten draaien boeken

Aarzelende stappen worden gezet in Vlaamse leslokalen. Er werden de voorbije weken versoepelingen aangebracht waardoor er heel wat kleuters en leerlingen lager en secundair onderwijs weer naar school mogen. Heel wat leerkrachten telden af en keken hiernaar uit. Ontnuchterend was het dat velen zich snel realiseerden dat het lesgeven in juni er helemaal anders zal uitzien dan het werken tot en met 13 maart van dit schooljaar.

Er werd keihard gewerkt op onze school. De preventieadviseur en directie werkten het ene na het andere draaiboek uit. Wekelijks passeerden er verschillende versies. Nieuwe informatie vroeg om een flexibele aanpak en duidelijke communicatie.

Onze lokalen zien er uit als versterkte burchten met tafels met merktekens om te tonen waar leerlingen mogen zitten, tape op de vloer om zones te visualiseren, pijlen om wandelrichtingen aan te geven, affiches die informeren, plexiglas op de lessenaar (terwijl leerkrachten zelden zitten), ontsmettingsmateriaal en ruimte om handen te wassen. Pauzes worden in tijdsblokken genomen en de speelplaats wordt opgedeeld in bubbels. De aankomst op school verloopt onder toezicht, toiletten worden bemand, in de gangen staan er toezichters. Leerlingen zitten doorheen de lessen op hun stoel en zijn nooit alleen in het lokaal. Eten op school gebeurt niet in de halve dagen dat de jongens en meisjes op school zijn en mondmaskers liggen klaar voor de leerlingen die deze niet bijhebben. Klasbubbels werden vastgelegd, alfabetisch en er kunnen 60 leerlingen les volgen per halve dag. (Onze school telt meer dan 800 eerste- en tweedejaars). Onze lerarenkamer is niet meer. Elkaar daar ont-moeten kan niet volgens de richtlijnen. Elkaar treffen is niet evident met de extra toezichten en beurtrollen. En anderhalve meter afstand.
En zo verder.

Draaiboeken tonen dus zeker dat er keihard gewerkt werd met veel zorg voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten. Apetrots mogen we zijn op al deze inspanningen. Er werd bergen werk verzet en dat steeds zonder te kunnen steunen op bekende situaties. Alles aan de komende lesweken is nieuw. Straf expertise werd aangeboord.

En nu de uitrol in de (klas-)praktijk. Ik hoorde de voorbije dagen veel bezorgdheden, ook wat onrust en zelfs angst. Zeer begrijpelijk allemaal. Er werd en wordt heel wat gevraagd van ons als leerkracht. Onze werkcontext veranderde zeer sterk en daarop hebben we weinig of geen invloed. Het moeten ‘ondergaan’ van deze situatie kan verlammend werken en onzekerheid in de hand werken. We zijn op school heel wat autonomie gewoon en moeten de komende lesweken binnen een erg sterk afgebakend kader werken. Heel wat jobelementen hebben we nu (even) niet in de hand.

Hoe kan je hiermee omgaan? Probeer de komende maand zo goed als kan te focussen op de onderdelen van je job waar je wel een impact op hebt.

Hoe begroet je je kleuters of leerlingen in de eerste les?
Met welke woorden heb je het samen over de voorbije lesweken?
Hoe pik je de draad weer op?
Waar ben je benieuwd naar?
Welke feedback hoor je graag?
Hoe ondersteun je je collega’s of wanneer vraag je zelf wat hulp?
Welke taal zet je in bij het communiceren?
Hoe toon je hoe deze periode voor jou verliep?
Welke complimenten neem je mee?
Welke lesonderwerpen breng je nog aan? Op welke manier?
Hoe pols je waar de leerlingen staan in het leerproces?
Welke talenten van jezelf benadruk je de komende weken?
Welke drijfveer legde deze bijzondere coronatijd bloot?
Hoe evalueer je en geef je een gedragen advies mee?
Wat leerde je en wil je nooit meer vergeten?

Ook ik vraag me af hoe ik dinsdag stukken van mijn klasgroepen ga treffen. Ik wil het graag veilig aanpakken en met veel respect de draaiboeken opvolgen. Maar ik kies er ook voor om mijn goesting te tonen aan de jongeren die ik zo miste en die een zeer bijzonder schooljaar afsluiten. (En laat dat nu moeilijk zijn met een mondmasker. Ik oefen dit weekend dus nog een beetje op de expressie in mijn blik.)

Aan de collega’s die al konden lesgeven op school, deel gerust tips en ervaringen.
Aan de collega’s die dinsdag samen met mij starten, een fijne en veilige start.
Het zal minder vertrouwd aanvoelen, maar heel wat mensen rekenen op ons.
We kunnen dit, samen.
Aan de collega’s die op afstand moeten blijven werken, goede moed en houd vol.
Het einde is in zicht.

Ik wens jullie allen mooie stappen in juni, al dan niet uit een draaiboek.

Liefs
Annick

www.talentontwikkelleraar.be
annick.jehaes@talentontwikkelleraar.be