Complimenten geven is…
broodnodig in het samenwerken op school.

Zo leg je immers de sterktes in je team bloot. Jouw collega’s zijn zich niet (altijd) bewust van de talenten die ze meebrengen naar jullie werkplek. Oprechte en concrete complimenten maken deze ‘blinde vlekken’ zichtbaar.

In het talentgericht samenwerken kunnen jullie dan complementair aan de slag gaan en bekijken wie ‘goesting’ heeft in de schooltaken die aangepakt mogen worden. Weten waar je competent in bent en waarvoor je talent hebt, geeft vertrouwen om je te engageren voor hetgeen bij je past. Omgekeerd kan je ook makkelijker afbakenen waar je minder interesse of aanleg voor hebt. Het takenpakket kan je zo een stuk, duurzamer aanpakken in jouw team.

Eerste stap? Belangrijke voorwaarde?
De sterktes in je team onder woorden brengen.

Voor wie spiegel jij (onder andere) vandaag een straffe competentie?
Wie ontvangt een bijzonder compliment op jouw school?

Een fijne complimentendag, collega!

Annick

PS Tof dat je zo leergierig bent naar de input hier! 😉