Over afronden en adviezen (door Liesbet Moortgat)

We zijn inmiddels half juni. Het schooleinde is in zicht, de meer dan dik verdiende zomervakantie lonkt en tegelijk heb je als leerkracht misschien niet het gevoel dat het schooljaar ‘afgerond’ is. Je had nog zoveel willen meegeven, dat figuurlijke duwtje in de rug geven, ondersteuning bieden bij de studiekeuze, met andere woorden, er tot de eindmeet ‘zijn’ voor je kleuters, leerlingen of studenten.

Jij en je collega’s bereiden je inmiddels voor op de einddeliberaties, die ook helemaal anders – wellicht met meer schroom en vraagtekens – zullen verlopen. Het is helemaal niet eenvoudig om een advies te formuleren op basis van beperkte(re) lessen, evaluaties en (bijkomende) oefenkansen. Mogelijks heb je leerlingen vanop afstand zien groeien, of net andersom, heb je leerlingen zien afhaken. Hoe neem je dit mee in je advies?

Je hebt de afgelopen maanden wellicht harder gewerkt dan ooit, en toch heb je gevoel dat je minder sterk in je schoenen staat. Wat het advies ook is, het is en blijft goede raad. Wat leerlingen en ouders hiermee doen, ligt in hun handen. Je wil – gezien de bijzondere omstandigheden – het voordeel van de twijfel geven, en toch blijf je met de vraag zitten of je bepaalde leerlingen hiermee vooruithelpt. Betekent slagen dat je een eerlijke startkans hebt? Heeft een kind voldoende kansen gehad om vaardigheden te oefenen en zelfvertrouwen op te bouwen? Beschikt een leerling over voldoende kennis, is het fundament stevig genoeg? Toont een student de juiste attitude om een opleiding aan te vatten? Schuiven we bepaalde problemen niet door naar volgend jaar? Maken we het voor sommige leerlingen (en ouders) niet moeilijker door geen beslissing te nemen? Wat is een verantwoorde keuze en hoe kan je deze – samen met je leerlingen en hun ouders – maken?

En hoe bespreek je een advies met ouders?  Online? Ook dit is nieuw.

 Je hebt geen glazen bol, je kunt hooguit een inschatting maken op basis van de gegeven evaluaties en ervaringen. De input van je collega’s helpt je het beeld dat je gevormd hebt over een leerling te verfijnen of te verbreden. Vertrouw op je expertise, vakkennis en goede intentie en jouw advies zal tegelijk eerlijk, constructief en mild zijn. Meer kan je dit schooljaar niet bieden. Wat volgt, ligt niet meer in jouw handen.

Wil je zorgzaam afronden? Wil je kinderen, jongeren, ouders hoop en perspectief geven, en tegelijk ook fair en helder communiceren? Dan bieden volgende richtvragen mogelijks houvast.

  • Wat heb je de leerling – het afgelopen jaar of de afgelopen periode – zien doen dat jou in positieve zin verrast heeft? Waarin heb je hem of haar zien groeien? Welke talenten heb je mogelijks ontdekt? Hoe kan de leerling deze inzetten om zijn of haar start- en slaagkansen te vergroten?
  • Wat heb je opgemerkt waarover je je zorgen maakt? Welke aandachtspunten of tips geef je graag mee om de start- en slaagkansen te vergroten?

Liesbet Moortgat

www.liesbetmoortgat.be
info@liesbetmoortgat.be