5 oktober,
dag van de leerkracht

Stilstaan bij ons straf beroep.
Tonen waarop we fier zijn in het onderwijs.
Positieve geluiden laten horen.
Uitpakken met hetgeen we elke dag doen.
Samen school maken, vanuit het borgen en bijsturen.
Troeven tonen.

Wanneer ik leerkrachten ontmoet in een workshop dan blijft me het volgende verbazen. Leerkrachten herkennen vaak (te) weinig de sterktes die ze elke dag mee naar school brengen.
Laat hen talenten van leerlingen opnoemen, dat lukt vlot.
Laat hen de vaardigheden van anderen op school neerschrijven, dat gaat ook prima.

Laat hen verwoorden waarin ze nog willen ontwikkelen, dat kan men ook.
Maar vraag hen op de man (of vaker op de vrouw) af waar ze sterk in zijn, dan… wordt… het… stil…

Hoe komt het toch dat we met zijn allen het licht schijnen op anderen, maar zelf het voetlicht schuwen?

Talentgericht samenwerken vraagt dan ook stevig spiegelen, we hebben anderen nodig om onze sterktes vast te pakken. We zien zelf onze vaardigheden niet altijd of vinden ze maar erg evident. Logisch want die sterktes, dragen we al langer mee, in onze rugzak of in onze boekentas. Het is pas wanneer anderen ze opmerken dat ze (wat meer) zichtbaar worden, wanneer anderen ons complimenteren of om onze hulp vragen. Het werken aan (of met) talenten is dan ook een relationeel gebeuren. We hebben anderen nodig om ons bewust te worden van onze eigen troeven.

En daarin schuilt dan weer een bijzondere opdracht, zeg maar een tweede luik van het relationele aspect van het talent-denken. Want wat betekenen die sterktes als we ze niet bovenhalen? Als we ze niet inzetten voor anderen? Voor onze studenten? Voor onze leerlingen of kleutertjes? Voor onze collega’s van ons schoolteam of werkgroep?
Talenten lijken zo eerder uitnodigingen om authentiek school te maken en bezig te zijn met hetgeen we vlot kunnen en waaraan we plezier beleven. Want dat brengt het werken vanuit onze sterktes met zich mee. We laden op tijdens het werken, de tijd vliegt voorbij, we ervaren flow.

Laat me jullie daarom een tool schenken waarmee je jouw vaardigheden (en die van je collega’s) mag oplijsten. Hopelijk inspireert dit jou om geregeld te tonen waar je sterk staat, en dit niet enkel op deze dag van de leerkracht.

De nieuwe tool Mijn troeven vind je hier of in het portfolio, helemaal onderaan rechts in de reeks (gratis) oefeningen.

Annick