Royaal gesprek op 22-06-2022

In het onderwijs ronden we met zijn allen een stevig schooljaar af. Het bleek opnieuw geen evidentie in 2021-2022. Maar wat benoemen we ondertussen nog als een ‘gewoon’ schooljaar? Zonder duidelijk perspectief startten we in september aan een werkjaar waarvan we niet konden vermoeden hoe we het zouden afronden in juni. Nog een week en dan kunnen we weer terugblikken op een jaar straf samenwerken in onze schoolteams met en voor onze kleuters, leerlingen en studenten.

Hierover (en over nog andere onderwijstopics) mochten enkele Bilzenaren kort in gesprek gaan met hare Majesteit de Koningin tijdens het stadsbezoek van het vorstenpaar in Bilzen op 22 juni 2022. Onze bijzondere gesprekspartner luisterde met volle aandacht en sprak met veel warmte en waardering over de inspanningen van de vele leerkrachten in ons land. Ze toonde interesse, stelde heel wat vragen en gaf mee hoe ze het onderwijs van haar kinderen mocht ervaren en hoe vaak ze op andere plekken ter wereld merkt dat sterk onderwijs een voorrecht is. Het accent leggen op de vitaliteit van onze betrokken leerkrachten en de zeer diverse schoolteams, is dan ook zeer nodig.

Bijzonder hoe ook andere genodigden vanuit sport, de sociale sector, zorg, cultuur, economie, landbouw, markt en kermis, toerisme,… ruimte kregen om hun verhaal mee te geven aan het vorstenpaar. Ook de ontmoetingen met hen waren inspirerend voor mij, stuk voor stuk maatschappelijk geëngageerde stadsgenoten met elk eigen expertise in een specifieke context.

Dit alles werd prima georganiseerd door de stad Bilzen. Oprecht dankjewel! Ook voor het fotomateriaal en het bezorgen van mijn boeken aan het koningspaar als geschenk. Dat deed me als Bilzers auteur echt plezier.

Ik wens mijn collega’s een fijne laatste lesweek en hopelijk horen ook zij appreciatie van diegenen waarvoor ze de voorbije maanden het verschil wilden maken.