De voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op gesubsidieerde loopbaancoaching met een loopbaancheque, waren de voorbije jaren zeer duidelijk en strikt afgebakend. Deze lijst wordt vanaf 1 januari 2020 nog verscherpt. Vooral voor jonge werknemers verandert er veel. Ook medewerkers en zelfstandigen die een tweede loopbaancheque willen aanvragen zullen deze maatregel voelen.

Wat verandert er precies?
1. Om loopbaancheques te kunnen bestellen, moet je vanaf 1 januari 2020 minimum 7 jaar werkervaring hebben als werknemer of zelfstandige.
2. Vanaf 1 januari 2020 kan je om de 6 jaar een loopbaancheque bestellen voor 4 uur loopbaanbegeleiding en een loopbaancheque voor 3 uur.

Loopbaancheques die voor kerst nog worden aangevraagd, kunnen wel ingezet worden op basis van de eerdere voorwaarden. Daarvoor is er dus maar 1 werkjaar ervaring vereist. Een tweede loopbaancheque geeft je bij die aanvraag ook nog recht op 4 uur.

Meer weten? Klik verder naar de officiële website van de  VDAB.