Wat een jaar! 2017 bracht me erg veel, zowel persoonlijk als professioneel. Ik mocht ja zeggen op inspirerende projecten en leerde veel onderweg. Mijn eerste stappen als ondernemer bleken vlot gezet en ik genoot van elke mogelijkheid onderweg.

Met mezelf (en mijn gezin) maakte ik de afspraak om er helemaal voor te gaan de voorbije 12 maanden. Niet teveel redeneren, afwegen, piekeren, redenen bedenken om iets niet te doen. Maar wel aftoetsen of het goed ‘voelt’, of het me zou uitdagen, of ik er mezelf door zou leren kennen, of het past bij mijn missie. Zou ik er mensen of organisaties door in beweging brengen? Heerlijk om dit zo te ervaren.

Maar nu… 2018.

Hoe pak ik het nu verder aan? Verder gaan op het tempo van de voorbije maanden is niet haalbaar. Ik voel dat de komende vakantieweken erg welkom zijn. Even rust in mijn hoofd… en in mijn agenda. Genieten van de feesten met alle lieve mensen rond me. Bijpraten met enthousiaste vrienden. Nieuwe plekken ontdekken met Stanny en de meisjes. Laptop aan de kant. Opladen voor alles wat 2018 me brengt.

Ik beslis nu. Ik kies ervoor om geen nieuwe projecten op te starten het komende jaar. Wel wil ik de gelegde accenten van 2017 verder uitbouwen.

Met mijn leerlingen verder ontdekken waar hun sterktes liggen en waar ze graag mee bezig zijn. Leerkrachten en andere profielen individueel coachen in het loopbaancentrum Human Results. Mijn Werkbalans als tool verder in de kijker zetten en workshops uitbouwen om anderen op weg te helpen met het bord en de kaarten. Vormingen in scholen uitwerken en zo teams ondersteunen om waarderend om te springen met hun hun hulpvraag. En tenslotte… benieuwd afwachten hoe mijn boek Veerkrachtig voor de klas onthaald wordt en welke kansen me dit biedt.

Nu ik het zo oplijst, lijkt het kiezen niet meer zo moeilijk.

Laat 2018 maar komen… (na mijn vakantie).