Loading...
Vorming 2020-08-14T15:26:26+00:00

Veerkrachtig voor de klas

De vormingen en workshops binnen het project Veerkrachtig voor de klas sluiten aan bij de individuele coaching en het boekproject met dezelfde naam.
De veerkracht van elke leerkracht vergroten versterkt schoolteams en geeft hen ruimte om samen te werken aan het leerproces van zovelen anderen.
Bij de start worden kansen en uitdagingen van het onderwijs kort benoemd en worden de deelnmers uitgenodigd om met een waarderende bril naar de eigen loopbaan te kijken.

In een tweede deel wordt de leerkracht centraal gezet en in beeld gebracht met de verschillende lagen van zijn of haar persoon. Het eigen gedrag, waarden, het zelfbeeld, de persoonlijkheid, de sterktes en de drijfveren worden overlopen.
Zo kunnen de deelnemers in het derde deel van de vorming enkele kleine maar zeer concrete acties benoemen om de eigen veerkracht te vergroten.

De inhouden van deze vorming kunnen op een kort infomoment geduid worden, bijvoorbeeld op een personeelsvergadering. Maar ook voor het samen leren op een pedagogische studiedag leent het thema zich.

 

‘De workshop Veerkrachtig voor de klas was verrassend interactief en zette aan tot reflectie. Ik voelde me doorheen de sessie erg op mijn gemak om te delen waarvoor ik sta in de klas en hoe ik het bij voorkeur aanpak.’

‘De beelden, de kaders en de oefeningen waren duidelijk en zeer herkenbaar. Het visuele aspect, je ‘huisstijl’, zat doorheen de vorming knap in elkaar. De tips die je meegeeft, zijn bovendien meteen in te zetten.’

‘Je opdrachten zijn tof en vlot aan te pakken.
Ik gebruik ze snel eens zelf in mijn klassen.
Je vroeg enkele acties op het einde van de middag. Dit is er alvast één van.’

‘Je stond voor de groep met humor en kennis van zaken. De tijd vloog voorbij voormiddag.
Ik hoorde je graag spreken, zo vol enthousiasme.
Je kan vlot voorbeelden noemen uit jouw onderwijscontext en dat maakt het allemaal erg herkenbaar.’

‘Ik neem vooral mee uit je verhaal de mildheid naar mezelf en mijn collega’s. De verschillen in ons schoolteam versterken, hoorde ik vandaag. Een inzicht dat ik al eerder had, maar het is goed om er nog bij stil te staan in een druk schooljaar.’

Your Content Goes Here

‘Dit smaakt naar meer. Kom je nog eens terug? Stilstaan en mogen reflecteren, inzetten op zelfzorg en de zorg voor ons team, … Dat doen we te weinig in het onderwijs. Ik kreeg energie van je verhaal en de manier waarop je het bracht.’

Your Content Goes Here, Your Content Goes Here

Mijn Werkbalans

In deze vorming krijgen deelnemers een sterk visuele kapstok om naar de eigen job te kijken. Energienemers, maar zeker ook energiegevers krijgen een plaats zodat er ruimte is om een waarderende bril op te zetten.
Het kader van Karasek dient ter inspiratie om inzicht te krijgen in stress en energieverlies op de werkvloer.

De belemmeringen tonen waarom bepaalde jobelementen moeilijk lopen en de positieve elementen nodigen je uit om je welbevinden te vergroten.
Het bordspel Mijn Werkbalans krijgt ook een rol in de vorming.
De vorming kan ook aangeboden worden aan loopbaancoaches, HRM-ers, leidinggevenden en werknemers met het doel om met de tool Mijn Werkbalans aan de slag te gaan.