Loading...
Vorming 2018-02-28T18:14:03+00:00

Veerkrachtig voor de klas

De vormingen en workshops binnen het project Veerkrachtig voor de klas sluiten aan bij de individuele coaching en het boekproject met dezelfde naam.
De veerkracht van elke leerkracht vergroten versterkt schoolteams en geeft hen ruimte om samen te werken aan het leerproces van zovelen anderen.
Bij de start worden kansen en uitdagingen van het onderwijs kort benoemd en worden de deelnmers uitgenodigd om met een waarderende bril naar de eigen loopbaan te kijken.

In een tweede deel wordt de leerkracht centraal gezet en in beeld gebracht met de verschillende lagen van zijn of haar persoon. Het eigen gedrag, waarden, het zelfbeeld, de persoonlijkheid, de sterktes en de drijfveren worden overlopen.
Zo kunnen de deelnemers in het derde deel van de vorming enkele kleine maar zeer concrete acties benoemen om de eigen veerkracht te vergroten.

De inhouden van deze vorming kunnen op een kort infomoment geduid worden, bijvoorbeeld op een personeelsvergadering. Maar ook voor het samen leren op een pedagogische studiedag leent het thema zich.

 

‘Annick is duidelijk, gedreven, persoonlijk en ze geeft energie. Ik heb 3 uur zeer aandachtig geluisterd. Herkenbare voorbeelden werden vermeld.’

‘De oefeningen, de powerpoint en de cursus waren helemaal in orde. Proficiat voor de manier waarop je het thema aanbracht. De interactie met mijn collega’s was deze namiddag een bonus voor me.’

‘Iedereen heeft talenten. Dat leerde ik tijdens oefeningen die ik ook in de klas kan en zal gebruiken.’

‘De vorming gaf me vooral één ding: moed.’

Mijn Werkbalans

In deze vorming krijgen deelnemers een sterk visuele kapstok om naar de eigen job te kijken. Energienemers, maar zeker ook energiegevers krijgen een plaats zodat er ruimte is om een waarderende bril op te zetten.
Het kader van Karasek dient ter inspiratie om inzicht te krijgen in stress en energieverlies op de werkvloer.

De belemmeringen tonen waarom bepaalde jobelementen moeilijk lopen en de positieve elementen nodigen je uit om je welbevinden te vergroten.
Het bordspel Mijn Werkbalans krijgt ook een rol in de vorming.
De vorming kan ook aangeboden worden aan loopbaancoaches, HRM-ers, leidinggevenden en werknemers met het doel om met de tool Mijn Werkbalans aan de slag te gaan.