Loading...
Tools en oefeningen 2020-03-16T15:49:17+00:00

Mijn Werkbalans

Mijn Werkbalans ontwikkelde ik samen met Karen Van den Broeck binnen het netwerk Human Results. De tool bestaat uit een werkbord en 21 verschillende kaarten met stellingen om een duidelijk beeld te krijgen van je huidige werksituatie. Welke elementen waardeer je als positief en welke als negatief? Het werkbord zal je helpen om de stap te maken van inzicht naar actie.

Mijn Werkbalans bereid je voor op gesprekken met je leidinggevende(n) of je team. Je kan hier zelf mee aan de slag of je kan dit doen samen met je coach, HR-medewerker, vertrouwenspersoon, preventieadviseur psychosociale aspecten, collega’s en/of leidinggevenden.

Deze tool helpt om je gedachten te ordenen en een totaalbeeld te krijgen over je huidige werksituatie. Met die informatie kan je dan doelgericht aan de slag. Mijn Werkbalans is eenvoudig in gebruik en het toont je als medewerker thema’s om een genuanceerd beeld te krijgen van je huidige werksituatie. Je ontdekt dat je job geen zwart-wit verhaal is. Het gaat hierbij niet om een negatief verhaal van alles wat er fout gaat, ook de positieve zaken zijn zichtbaar. De focus ligt op het waarderen van wat er nog wel goed gaat, zodat je energie krijgt om zelf aan de slag te gaan met de minder goede zaken.

Mijn Werkbalans kan ook gebruikt worden in opleidingen, trainingen en besprekingen omtrent het voorkomen van en omgaan met signalen van stress en burn-out. Ook leidinggevenden kunnen met het werkbord aan de slag gaan in gesprekken met hun medewerkers, om de veerkracht te verhogen en het functioneren te bespreken.

Uitgegeven bij Garant Uitgevers aan 29,90 euro
ISBN 978-90-441-3551-0

Mijn Werkbalans uitgeverij Garant

Veerkrachtig voor de klas

Bij uitgeverij Politeia schreef ik het toolboek Veerkrachtig voor de klas. De inzichten uit de individuele coaching en de vormingen rond het thema vormden de basis. Dit boek zet leerkrachten aan tot zelfreflectie om veerkrachtig(er) voor de klas te staan.De verschillende facetten van het leerkrachtenbestaan worden overlopen en belemmeringen worden op een oplossingsgerichte wijze aangepakt. Iedereen kan immers zijn eigen veerkracht vergroten.

Veerkrachtig voor de klas nodigt leerkrachten uit om hun loopbaan in het onderwijs waarderend in kaart te brengen. Door te reflecteren over de verschillende lagen van hun persoonlijkheid kunnen leerkrachten benoemen hoe zij functioneren en wat zij wensen voor hun toekomst in het onderwijs. Leerkrachten worden uitgenodigd om met een persoonlijk stappenplan en concrete acties te werken aan meer veerkracht.

Uitgegeven bij Uitgeverij Politeia aan 35 euro
ISBN 978-2-509-03143-3

Veerkrachtig voor de klas uitgeverij Politeia

Ook de Franse vertaling van deze uitgave vind je nu bij Uitgeverij Politeia aan 39 euro.
ISBN 978-2-509-03296-6

Oefeningen

Ik bied je hier enkele tools aan waarmee je zelf aan de slag kan. Deze lijst wordt geregeld aangevuld of aangepast. Feedback bij de opdrachten is dan ook zeer welkom. Waar gebruikte je de opdracht? Wat leverde je deze op?