Loading...
Tools en materiaal 2018-04-02T11:54:51+00:00

Mijn Werkbalans

Mijn Werkbalans ontwikkelde ik samen met Karen Van den Broeck binnen het netwerk van Human Results. Het bestaat uit een werkbord en 21 verschillende kaarten met vragen om een duidelijk beeld te krijgen van je huidige werksituatie. Welke elementen waardeer je als positief en welke als negatief? De kaarten en vragen zullen je helpen om de stap te maken van inzicht naar actie.

Mijn Werkbalans bereid je voor op gesprekken met je leidinggevende(n) of je team. Je kan hier zelf mee aan de slag of je kan dit doen samen met je coach, HR-medewerker, vertrouwenspersoon, preventieadviseur psychosociale aspecten, collega’s en/of leidinggevenden.

Deze tool helpt om je gedachten te ordenen en een totaalbeeld te krijgen over je huidige werksituatie. Met die informatie kan je dan doelgericht aan de slag. Mijn Werkbalans is eenvoudig in gebruik en het toont je als medewerker thema’s om een genuanceerd beeld te krijgen van je huidige werksituatie. Je ontdekt dat je job geen zwart-wit verhaal is. Het gaat hierbij niet om een negatief verhaal van alles wat er fout gaat, ook de positieve zaken zijn zichtbaar. De focus ligt op het waarderen van wat er nog wel goed gaat, zodat je energie krijgt om zelf aan de slag te gaan met de minder goede zaken.

Mijn Werkbalans kan ook gebruikt worden in opleidingen, trainingen en besprekingen omtrent het voorkomen van en omgaan met signalen van stress en burn-out. Ook leidinggevenden kunnen met het werkbord aan de slag gaan in gesprekken met hun medewerkers, om de veerkracht te verhogen en het functioneren te bespreken.

Uitgegeven bij Garant Uitgevers aan 29 euro
ISBN 978-90-441-3551-0

Toolboek: Veerkrachtig voor de klas

Op vraag van uitgeverij Politeia schreef ik de inzichten uit de individuele coaching en de vormingen rond het thema Veerkrachtig voor de klas uit in een toolboek. Dit boek stimuleert leerkrachten om veerkrachtig(er) voor de klas te staan.
De verschillende facetten van het leerkrachtenbestaan worden overlopen en belemmeringen worden op een oplossingsgerichte wijze aangepakt. Iedereen kan immers zijn eigen veerkracht vergroten.

‘Veerkrachtig voor de klas’ nodigt leerkrachten uit om hun loopbaan in het onderwijs waarderend in kaart te brengen. Door te reflecteren over de verschillende lagen van hun persoonlijkheid kunnen leerkrachten (m/v/x) benoemen hoe zij functioneren en wat zij wensen voor hun toekomst in het onderwijs. Leerkrachten worden uitgenodigd om met een persoonlijk stappenplan en concrete acties te werken aan meer veerkracht.

Uitgegeven bij Uitgeverij Politeia aan 35 euro
ISBN 978-2-509-03143-3

Oefeningen

Ik bied je als bezoeker van deze website graag enkele tools of oefeningen aan waarmee je zelf aan de slag kan gaan. Feedback hierover is zeker welkom. Dus laat even weten waar en wanneer je de oefening kan gebruiken en wat het je opleverde.