Feedback van je leerlingen

Gisteren plaatste ik een post op FB en IG met daarin enkele bevindingen uit de evaluaties geschreven door mijn leerlingen tijdens de laatste les van dit schooljaar. Met de jongens en meisjes in mijn drie klassen werkte ik nauw samen en dit telkens 5 uur per week. Het waren mijn partners in het leren samen en ze namen graag hun verantwoordelijkheid wanneer ik hen feedback vroeg.

Niet de directeur, niet de vakcollega, niet de ouder, niet de inspectie,…
Het zijn mijn leerlingen die haarfijn kunnen omschrijven hoe ik les geef en hoe ik mijn rol als leerkracht invul. Er zijn hiervoor gelukkig heel wat tools die het jongeren makkelijk maken om taal te geven aan deze feedback.

Dit jaar vroeg ik naar de plaats van elke leerling in de groep tijdens de wiskundelessen, liet ik schaalvragen invullen over verschillende aspecten van het lesgeven, maakten ze een top-drie van adjectieven en noteerden de drie klasgroepen een gouden tip voor hun leerkracht wiskunde. Wat kan mevrouw Jehaes anders doen of wat blijft ze best inzetten volgend schooljaar? 13- en 14-jarigen noteerden grondig en respectvol de gevraagde feedback.

Vandaag kreeg ik enkele vragen van collega’s uit verschillende scholen naar de tools die ik gebruikte. E-mailadressen werden uitgewisseld en ik stuurde graag mijn documenten door ter inspiratie.

Ik bedacht me dan dat er ook in mijn boek Veerkrachtig voor de klas enkele opdrachten staan die zich lenen voor deze feedback bij het einde van het schooljaar. Eén van deze tools staat daarom nu ook op deze website.

Oefening feedback – Eigen-schap?

Wat leerde ik van mijn leerlingen? Dat ze me erg goed kennen en mijn sterktes en valkuilen prima benoemen. Het zijn stuk voor stuk spiegels in mijn klaslokalen, spiegels die me tonen hoe ik er sta en vooral ook waarom ik mijn job zo graag doe. Zeer waardevol dus om eens stil te staan en te reflecteren na deze input.

Ik nam me alvast voor om volgend schooljaar de bevraging, in welke vorm dan ook, eerder te doen. Zo kan ik sneller bijsturen en de wensen van de leerlingen meenemen.

Aan mijn leerlingen geef ik na de examens opnieuw persoonlijke en waarderende feedback. Ik mocht dankzij hen weer ervaren hoe dit binnenkomt. Dankjewel allemaal!

2019-01-02T21:31:03+00:00

Laat een reactie achter: